Yao, Chunyan, Xiaoli Zhang, Qing Huang, Junfu Huang, and Weiling Fu. “Avian Influenza Virus in China”. International Journal of Infection Control 2, no. 1 (March 31, 2009). Accessed April 25, 2024. https://ijic.info/article/view/3930.