Yao, Chunyan, Xiaoli Zhang, Qing Huang, Junfu Huang, and Weiling Fu. 2009. “Avian Influenza Virus in China”. International Journal of Infection Control 2 (1). https://doi.org/10.3396/ijic.v2i1.3930.