(1)
Yao, C.; Zhang, X.; Huang, Q.; Huang, J.; Fu, W. Avian Influenza Virus in China. IJIC 2009, 2.