[1]
Yao, C., Zhang, X., Huang, Q., Huang, J. and Fu, W. 2009. Avian Influenza Virus in China. International Journal of Infection Control. 2, 1 (Mar. 2009). DOI:https://doi.org/10.3396/ijic.v2i1.3930.